Yarışmalar – Din 48

Yarışmalar – Din

Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki ögeler taşıyan; çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibadetler bütünüdür. Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde de kullanılır.

Dört büyük kitap ve peygamberler
  • 1-Tevrat (Hz. Musa)
  • 1-Zebur (Hz. Davut)
  • 3-İncil (Hz. İsa)
  • 4-Kur’an-ı Kerim (Hz. Muhammed)

Bu zamanlanmış bir yarışmadır. Her soruyu cevaplamak için 20 saniyeniz var. Hazırsan Başlayalım!

20
0%

Hz. Davud'a vahyedilen kutsal kitap

Yarışmalar – Din 49
Doğru! YANLIŞ!

Tasavvufta cezbe yoluyla bütün ruhsal aşamaları geçmiş, bütün gerçeklikle­re ermiş kişi

Yarışmalar – Din 50
Doğru! YANLIŞ!

Hıristiyan geleneğinde Yeni Ahit’teki üç mektubun, dördüncü sırada yer alan İncil'in yazarı

Yarışmalar – Din 51
Doğru! YANLIŞ!

Müslüman göründüğü halde İslam dışı inançları benimseyen kişi?

Yarışmalar – Din 52
Doğru! YANLIŞ!

Hicri Takvimde yılın bittiği Hac ayı?

Yarışmalar – Din 50
Doğru! YANLIŞ!

Hıristiyan kiliselerinde, birkaç cemaatten oluşan bir bölgenin başpapazı, üç kademeli kilise örgütlenmesinde en yüksek kademe?

Yarışmalar – Din 54
Doğru! YANLIŞ!

Reklam Alanı

Yarışmalar – Din 55

Günahkârlığın, özellikle cinsel sapkınlığın simgesi Sodom ve Gomorra halkını doğru yola döndürmek için gönderilen Peygamber

Yarışmalar – Din 56
Doğru! YANLIŞ!

Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında, dünyanın en güzel insanı olarak kabul edilen, mesnevi konusu olan kişi?

Yarışmalar – Din 57
Doğru! YANLIŞ!

İslam'da can ve mal güvenlikleri İslam devletinin koruması altında anlamına gelen Hıristiyan ve Yahudi uyruklarına verilen isim?

Yarışmalar – Din 58
Doğru! YANLIŞ!

Yıldıza tapınanların dini?

Yarışmalar – Din 59
Doğru! YANLIŞ!

Dinlerde kutsal varlık alanı ile zaman, mekan ve neden-sonuç ilişkilerine bağlı maddi varlık alanı arasında bağ kuran tinsel varlık­lara, güçlere ya da ilkelere verilen ad. 

Yarışmalar – Din 60
Doğru! YANLIŞ!

Hz. Muhammed tarafından Medine kent devletinin temellerini belirlemek üzere dü­zenlenen yasal belge

Yarışmalar – Din 61
Doğru! YANLIŞ!

Reklam Alanı

Yarışmalar – Din 62

Allah'ın yüceliğini dile getirmek ve manevi yetkinliğe ulaşmak amacıyla belli bir söz ya da cümleyi yineleme

Yarışmalar – Din 63
Doğru! YANLIŞ!

Hz. Muhammed'i tanımış olan Müslümanlara verilen isim

Yarışmalar – Din 50
Doğru! YANLIŞ!

Şeytanın Tanrıya karşı geldikten sonra tövbe edip bağışlandığına inandıkları için halk arasında şeytana tapanlar olarak anılan dinsel akım

Yarışmalar – Din 65
Doğru! YANLIŞ!

Din 01
ÖDÜL PUANINI KAÇIRDIN!...

Yarışmalar – Din 66

ANLAŞILAN YOLUN BAŞINDASIN. ÇALIŞMAYA DEVAM
1 PUAN CEPTE

Yarışmalar – Din 67

İŞTE BU... BAŞARILARINIZ HAYATINIZLA BÜYÜSÜN. UNUTMAYIN HAYAT PAYLAŞTIKÇA GÜZELLEŞİR

Yarışmayı Paylaşın:


 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language