Yarışmalar - Fizik-Kimya 48

Yarışmalar – Fizik-Kimya

Fizik maddeyi, maddenin uzay-zamanda hareketini enerji ve kuvveti de kapsamak üzere bütün ilgili kavramlarla birlikte inceleyen doğa bilimidir. Daha genel olarak, evren ile ilgili nasılları cevaplamak için doğanın genel bir analizidir. Fizik en eski akademik disiplinlerden biridir.

Kimya ise maddenin yapısını, özelliklerini, birleşimini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalıdır.

Fizik ve kimya birikimlerine katkı sağladığımız bu sürece faydalı olacağımıza inanıyoruz. Bu doğrultuda hazırladığımız yarışmalarımızı takip ederek, kendinizi geliştireceğinize inancımız tam olacaktır.

 


Bu zamanlanmış bir yarışmadır. Her soruyu cevaplamak için 20 saniyeniz var. Hazırsan Başlayalım!

20
0%

Fırın sıcaklıkları gibi yüksek sıcaklıkları ölçmekte kullanılan aygıt

Yarışmalar - Fizik-Kimya 49
Doğru! YANLIŞ!

1896'da ilk başarılı telsiz telgraf (radyotelgraf) sistemini bulan ve geliştiren İtalyan fizikçi ve mucit

Yarışmalar - Fizik-Kimya 50
Doğru! YANLIŞ!

Dünyanın çapını ve iki meridyen arası uzaklığı doğru olarak hesaplayan ilk bilginlerden olan İslam matematikçi, doktor, astronomu.

Yarışmalar - Fizik-Kimya 51
Doğru! YANLIŞ!

Hava içinde hareket eden cisimlerin çevresinde hava akımları oluşturarak bu akımların incelenmesinde kullanılan aygıt

Yarışmalar - Fizik-Kimya 52
Doğru! YANLIŞ!

Fizikte, bir parçacık ile karşıt parçacığının çarpışarak ortadan kalkması biçiminde gelişen ve enerji açığa çıkaran tepkime

Yarışmalar - Fizik-Kimya 53
Doğru! YANLIŞ!

Ölçülen ya da ölçülebilen süre, uzaysal boyutları olmayan sürem

Yarışmalar - Fizik-Kimya 54
Doğru! YANLIŞ!

Reklam Alanı

Yarışmalar - Fizik-Kimya 55

Akışkanlar mekaniğinin anlaşılmasında önemli katkıları olan ve akışkanların akış deneylerinin modellenmesinde kullanılan bu katsayıya kendi adını veren, ısının mekanik eş degerini tam olarak saptayan ilk bilim adamı

Yarışmalar - Fizik-Kimya 56
Doğru! YANLIŞ!

Astronomide yeni bir çığır açan radyoteleskop sistemlerini geliştiren ve bunların yardımıyla zayıf radyo kaynaklarının yerini belirleyen İngiliz radyoastronom?

Yarışmalar - Fizik-Kimya 57
Doğru! YANLIŞ!

Hücrede protein bireşimlenmesinde işlev gören ve bazı virüslerde genetik bilgiyi taşıyan yüksek molekül ağırlıklı, karmaşık yapılı organik bileşik

Yarışmalar - Fizik-Kimya 58
Doğru! YANLIŞ!

Polimetil metakrilatın ticari adı?

Yarışmalar - Fizik-Kimya 59
Doğru! YANLIŞ!

Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisini konu edinen bilim dalı?

Yarışmalar - Fizik-Kimya 60
Doğru! YANLIŞ!

Nitelikleri maddenin katı, sıvı ve gaz hallerinden çok farklı olduğu için maddenin dördüncü hali olarak kabul edilen parçacıklar topluluğu

Yarışmalar - Fizik-Kimya 61
Doğru! YANLIŞ!

Reklam Alanı

Yarışmalar - Fizik-Kimya 62

Magnetik alanın sürekli mıknatıs­la sağlandığı, çıkış enerjisi çok küçük alter­natif akım elektrik üreteci?

Yarışmalar - Fizik-Kimya 63
Doğru! YANLIŞ!

Korozyon olarak da bilinen, metal­lerde, metal atomlarından elektron uzaklaş­ması biçiminde gelişen ve serbest elektron sayısının daha az olduğu daha kararlı bile­şiklerin (demir oksit -pas- gibi) oluşmasıyla sonuçlanan elektrokimyasal tepkime

Yarışmalar - Fizik-Kimya 64
Doğru! YANLIŞ!

İletken akışkanların elektrik ve magnetik alanların etkisi altındaki davranışını inceleyen fizik dalı

Yarışmalar - Fizik-Kimya 65
Doğru! YANLIŞ!

Fizik-Kimya 01
ÖDÜL PUANINI KAÇIRDIN!...

Yarışmalar - Fizik-Kimya 66

ANLAŞILAN YOLUN BAŞINDASIN. ÇALIŞMAYA DEVAM
1 PUAN CEPTE

Yarışmalar - Fizik-Kimya 67

İŞTE BU... BAŞARILARINIZ HAYATINIZLA BÜYÜSÜN. UNUTMAYIN HAYAT PAYLAŞTIKÇA GÜZELLEŞİR

Yarışmayı Paylaşın:

Sen de birkaç kelam et...

Select Language