Kategori: Yarışmalar

Yarışmalar – Hayvanlar-Bitkiler

Hayvanlar ve bitkilere dair birikimlere katkı sağladığımız bu sürece faydalı olacağımıza inanıyoruz. Bu doğrultuda hazırladığımız yarışmalarımızı takip ederek, kendinizi geliştireceğinize inancımız tam olacaktır.    

Yarışmalar – Fizik-Kimya

Fizik maddeyi, maddenin uzay-zamanda hareketini enerji ve kuvveti de kapsamak üzere bütün ilgili kavramlarla birlikte inceleyen doğa bilimidir. Daha genel olarak, evren ile ilgili nasılları …

Yarışmalar – Din

Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki ögeler taşıyan; çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibadetler bütünüdür. Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı …

Yarışmalar – Tarih

Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. Tarih, insanın …

Yarışmalar – Zeka Testi

Zekâ, psikolojide, kavramlar ve algılar yardımıyla nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayan zihinsel işlev. Öğrenme ve uyum gibi yetilerle yakından ilişkili olmasına karşılık içgüdüsel tepkimelerden kesin sınırlarla …

Yarışmalar – Biyografi

Biyografi ya da yaşam öyküsü, bir insanın yaşamındaki olayların belirli bir sıraya göre anlatıldığı edebiyat türüdür. Kişinin kendi hayatını anlattığı yazılara otobiyografi, divan edebiyatında şairlerin …

Yarışmalar – Edebiyat/Sanat

Edebiyat veya yazın; olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır. Daha kısıtlayıcı bir tanımla, edebiyatın; bir sanat formu …

Yarışmalar – Genel Kültür

Alanında yeterli kültürel birikimi edinmiş kimseleri daha çok kendi sahalarında gözlemleriz. Bu insanlar kültürel etkileşim seviyesi ile birbirleri etkilerler. Böylece farklı alanların bir araya gelme …

Aykırı Resimler – René Magritte

Gerçek üstücülüğün en önemli temsilcilerinden sayılan Belçikalı ressam René Magritte’in düş ürünü garip yapıtları sanat tarihine yeni bir boyut kazandırdı. Eserlerinde, dehşet, tehlike, komedi ve …
Select Language