Derin Bilgili Ansiklopedi

Mansur

Mansur, Ebu Yusuf Bin Abdülmümin El-Mansur, İspanya ve Kuzey Afrika'da hüküm sürmüş, hümükdarlığı sırasında hanedanının gücü doruk noktasına ulaşmış, Mümini hanedanının üçüncü hümükdarı (1184-99) (d. y. 1_160 - Ö. 23 Ocak 1199, Marakeş,…

Mansur

Mansur, asıl adı Ahmed Bin Muhammed, 1578-1603 arasında Fas Şerifi, Sadiler hanedanının yedinci hükümdarı (d. 1549, Fez - ö. 1603, Fez, Fas). Sultan Muhammed el-Mehdi'nin oğluydu. Ağabeyi Abdullah 1557'de tahta çıkınca, öbür kardeşleri…

Mansur

Mansur, tam adı Ebu Cafer Abdullah El Mansur Bin Muhammed, Abbasilerin gerçek kuru­cusu kabul edilen, ikinci Abbasi halifesi (d. 709-714, Hu­meyme, Suriye - ö. 7 Ekim 775, Bi'r Meymun, Mekke yakınları). Hicaz'dan göç ettikten sonra…

Patrick Manson

Patrick Manson (Sir), tıptaki tropikal hastalıklar dalının kurucusu İngiliz asalak­ bilimci (d. 3 Ekim 1844, Old Meldrum, Aberdeen, İskoçya - ö. 9 Nisan 1922, Londra, İngiltere). Sivrisineğin hastalık yapıcı bir asalağın (Filaria…

Mansıb

Mansıb, Osmanlı Devleti'n­de bir görevin fiili hizmet (kadrolu) olarak verilmesi. Aynı görevin kadrosuz ( onursal olarak) verilmesine paye denirdi. Mansıblar Tanzimat'a değin menasıb-ı il­miye, menasıb-ı seyfiye ve menasıb-ı kalemiye…

Paul Manship

Paul Manship, konularında ve üslu­bunda esin kaynağı olarak büyük ölçüde Antik Çağ sanatını kullanan, doğu ve özellikle Hint sanatından da etkilen­miş heykelci (d. 25 Aralık 1885, St. Paul, Minnesota - ö. 31 Ocak 1966, New York kenti, ABD).…

William Murray Mansfield (1. Kont)

William Murray Mansfield (1. Kont),  (Cean Wood), Ticaret huku­kuna önemli katkılarda bulunmuş, Büyük Bri­tanya'da King's Bench'in (Kraliyet Yargı Kurulu) başyargıcı (1756-88) ( d. 2 Mart 1705, Scone, Perthshire, İskoçya - ö. 20 Mart 1793,…

Richard Mansfield

Richard Mansfield, ABD'nin son büyük romantik oyuncularından tiyatro sanatçısı (d. 24 Mayıs 1854/57, Berlin - ö. 30 Ağustos 1907, New London, Connecticut, ABD). Annesinin çıktığı bir konser turnesi sırasın­da dünyaya geldi. Annesiyle…

Katherine Mansfield

Katherine Mansfield, şiirsel öğelerle süslü, farklı bir düzyazı üslubu geliştirmiş, Yeni Zelanda doğumlu İn­giliz öykü yazarı (d. 14 Ekim 1888, Wellington, Yeni Zelanda - ö: 9 Ocak 1923, Gürciyev Enstitüsü, Fontainebleau yakın­ları,…

Henry Longueville Mansel

Henry Longueville Mansel, İs­koç düşünür William Hamilton'ın (1788-1856) felsefesi üzerine geliştirdiği görüşlerle tanınan, İngiliz felsefeci, Anglikan ilahiyatçı ve papaz (d. 6 Ekim 1820 Cosgrove, Northamptonshire -. ö. 30 Temmuz 1871,…

Arif Müfid Mansel

Arif Müfid Mansel, Side ve Perge'de başlattığı kazılarla Türkiye'de klasik arkeo­loji alanındaki sistemli araştırmaların öncü­lerinden, İstanbul Üniversıte­si Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Kürsüsü'nün de kurucusu olan ordinaryüs…

Albert Mansbridge

Albert Mansbridge, İngiltere'de yetişkin eği­timi hareketinin kurucusu, eğitmen (d. 10 Ocak 1876, Gloucester -ö. 22 Ağustos 1952, Torquay, Devon, İngiltere). Bir marangozun oğlu olan Mansbridge, ailesinin sınırlı mali olanakları…

Mansart çatı

Mansart çatı, her yüzünde iki eğimi olan kırık çatı. Altta kalan bölümün eğimi olduk­ça diktir. Yüzeyleri saçaktan başlayarak önce dik bir eğimle yükselir. Bır insan başı kurtaracak yüksekliğe eriştikten sonra bir kırıklık yaparak daha…

Jules Hardouin-Mansart

Jules Hardouin-Mansart, XIV. Louis'nin hizmetinde çalışan ve Versailles Sarayı'nı tamamlayan Fransız mimar ve kent plancısı (d. y. 16 Nisan 1646, Paris -ö. 11 Mayıs 1708, Mary-le-Roi, Fransa). 1668'de, büyük eniştesi olan ünlü mimar…

François Mansart

François Mansart, 17. yüzyıl ortalarında ülkesindeki barok mimarlık ortamına klasikçiliği geti­ren Fransız mimar (d. 1589, Paris -ö. Eylül 1666, Paris, Fransa). François Mansart mimarlar yetiştirmiş bir aileden geliyordu. IV. Henri…

Mansabdar

Mansabdar, Hint-Türk İmparatorluğu bü­rokrasisinde hükümdar adına ülkeyi yöneten devlet görevlisi. Mansab­darlar hükümdar adına ülkeyi yönetir, or­dulara komuta ederlerdi. Çoğu soylu olmakla birlikte, elde ettikleri makam ve mülkler…

Jorge Manrique

Jorge Manrique, lirik şiirleriyle tanınan, İspanyol subay ve yazar (d. 1440, Paredes de Nava -?, Kastilya -ö. 27 Mart 1479, Garci­Mufioz Şatosu'nun önü, Calatrava yakınla- İspanya). Kastilyalı ünlü bir ailedendi. Akrabaları arasında…

Gómez Manrique

Gómez Manrique, İspanya' nın adı bilinen ilk oyun yazarlarından, şair, siya­set adamı ve diplomat  (d. ı412, Amusco -ö. 1490, Toledo, İspanya). Kastilya Kralı IV. En­rique'ye karşı, kralın üvey kardeşi Isabel' in tahta çıkmasını…
tr Turkish
X