Derin Bilgili Ansiklopedi

Margaret (Anjoulu)

Margaret (Anjoulu), İngiltere kralı VI. Henry'nin karısı (d. 23 Mart 1430, Pont-a-Mousson?, Lorraine - ö. 25 _Ağustos 1482, Saumur yakınları, Fransa) Güller Savaşları (1455-85) sırasında Lancaster yanlılarına önderlik etmiştir. Hırsı ve…

Marfan sendromu

Marfan sendromu, bağdokuda gelişim bo­zukluğuyla ortaya çıkan, çeşitli organları, özellikle iskelet, kalp ve gözleri etkileyen ender görülen kalıtsal hastalık. Hastanın gövdesi, kol ve bacakları uzun ve incedir. El parmaklarının uzun ve…

Étienne-Jules Marey

Étienne-Jules Marey, nabız atışları ile kan basıncındaki değişiklikleri kaydeden sfigmograf adlı aygıtı bulan Fransız fizyoloji bilgini (d. 5 Mart 1830, Beaune - ö. 15 Mayıs 1904, Pans, Fransa). Kan dolaşımı, kolera, hayvanların karada…

Robert Ranulph Marett

Robert Ranulph Marett, Antropoloji ala­nındaki çalışmalarını, tıpkı James George Frazer ve Andrew Lang gibi, klasik edebi­yat ve felsefe konularında edindiği geniş bilgi temelinde yürütmüş, İngiliz antropolog (d. 13 Haziran 1866, Jyrsey,…

Hugues-Bernard Maret

Hugues-Bernard Maret, Napoleon döneminin devlet adamlarından Fransız diplomat (d. 1 Mayıs 1763, Dijon - ö . 13 Mayıs 1839, Paris, Fransa). Fransız Devrimi'nin başlarında gazetecilik yaptı. 1792'de diplomat olarak göreve baş­ladı. 18…

Mareşal

Mareşal, İngiltere, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, eski SSCB ve başka bazı ülkelerın ordularında en yüksek rütbe. Kökeni ilk Frank kralları döneminde atlara bakmakla görevli hizmetkarlar için kullanılan mares­cal' e dayanır. Ortaçağ…

Luca Marenzio

Luca Marenzio, 16. yüzyıl sonu İtalyan madrigallerinin en güzel örneklerini veren besteci (d. 1553, Coccaglio, Brescia yakınları, Venedik Cumhuriyeti - ö. 22 Ağustos 1599, Roma). Pek çok madrigal, villanelle ve 5 tane motet kitabı…

Marengo Çarpışması

Marengo Çarpışması, II. Koalisyon Sa­vaşları (1798-1802) sırasında Napoleon Bo­naparte'ın son anda kazandığı çarpışma (14 Haziran 1800). İtalya'nın kuzeyinde, Ales­sandria'nın yaklaşık 5 km güney doğusunda­ki Marengo Ovasında gerçekleşen…

Pierre-Sylvain Maréchal

Pierre-Sylvain Maréchal, Almanach des honnetes gens (1788; Ünlüler Sözlüğü) adlı yapıtında ortaya attığı dindışı takvim önerisi, 1793'te benimsenen Fransız Cum­huriyet Takvimi'ne temel olmuş, Fransız şair ve yayımcı ( d. 15 Ağustos 1750,…

Leopoldo Marechal

Leopoldo Marechal, felsefi romanlarıyla ünlü Arjantinli yazar ve eleştirmen (d. 11 Haziran 1900, Buenos Aires - ö. Eylül 1970, Buenos Aires, Arjantin). 1920'lerin başında, Arjantin edebiyatında devrim yaratan ultraismo akımı yanlısı…

Mardukapaliddina

Mardukapaliddina II, Babil dilinde (Marduk Bana Bir Varis Verdi), İÖ. 721-710 arasında ve İÖ 703'te dokuz ay Babil kralı (ö. İÖ y. 694). Asur'un askeri üstün­lüğü karşısında Babil'in bağımsızlığını 10 yıldan uzun bir süre korumayı…

Marduk

Marduk, Mezopotamya dininde, Babil'in koruyucu tanrısı. Bu özelliğiyle sonunda Bel'le özdeşleştirilıniştir. Başlangıçta gökgürültüsü tanrısı olduğu sanılmaktadır. I. Nabukadnezar (Nabukadonosor) döneminden (İÖ 1124-1103) kalan Enuma eliş…

Mardonios

Mardonios, Kral 1. Dareios'un yeğeni olan Ahameniş komutanı (d. İÖ 479, Plataia, Boiotia). Dareios'un kızı Artazostra'yla evlenen Mardonios İÖ 492'de İonya'ya vali Artaphrenes'in yerini almak üzere gönderildi. Özel görevi, Atina ile…

Mardin Ulu Cami

Mardin Ulu Cami, Mardin'de çarşı için­de, kenti doğu-batı doğrultusunda ikiye bölen ana cadde üzerinde tarihi cami. Yapının ve minaresinin üstünde tam ya da parça halin­de pek çok yazıt vardır, ama kesin bir yapım tarihi…

Mardin-Midyat Eşiği

Mardin-Midyat Eşiği, Güneydoğu Ana­dolu Bölgesi'nde, orta yükseklikte engebeli alan. Kuzeydeki Diyarbakır Havzasını, Me­zopotamya'nın kuzeyindeki el-Cezire'ye ka­dar uzanan güneydeki düzlüklerden ayırır. Doğudaki gömük Dicle Vadisinden…

Şerif Mardin

Şerif Mardin, Osmanlı siyasal ve toplumsal yapısı ile düşünce tarihine ilişkin araştırmalarıyla tanınmış, siyaset bilimci ve sosyolog (d. 13 Şubat 1927, İstan­bul, 6 Eylül 2017 İstanbul). Galatasaray Lisesi'nde başladığı ortaöğre­nimini…

Giovanni Mardersteig

Giovanni Mardersteig, Bodoni Atölyesinde baskı sanatının en güzel örneklerini çıkartmış basımcı ve tipografi ustası (d.8 Ocak 1892, Weimar, Almanya, ö.27 Aralık 1977, Verona, İtalya). 1917'de, Kurt Wolff'un Leipzig'deki yayın­evine…

Marcy Tepesi

Marcy Tepesi, ABD'de, New York eyale­tinin en yüksek noktası (1.629 m). Eyaletin kuzeydoğu kesimindeki Adirondack Dagla­rında Lake Placid kasabasının 19 km güneydoğusunda yer alır. Hudson Irmağı­nın ana kolu olan Opalescent Irmağı, bu…
tr Turkish
X