Yazıcıoğlu Mehmed 48

Yazıcıoğlu Mehmed

Mehmed Yazıcıoğlu, divan şairi. Türk dinsel destan edebiyatının en önemli yapıtlarından biri olan ’nin yazarıdır (ö. 1451, Gelibolu).

Hattatlık yapan Yazıcı Salih’in oğluydu. Babasının yanında yetişerek Arapça ve Farsça öğrendi. Şeyh Haydar-ı Hafi’den ders aldıktan sonra kardeşi Ahmed Bican ile birlikte Hacı Bayram Veli’ye bağlandı. Tefsir ve kelam araştırmalarına ağırlık verdi. Kitab-ı Muhammediye fi Kemalati’l Ahmediye ya da Muhammediye (1845, yay. haz. Mehmed Ali Kâzım Bey; yb 1974, 4 cilt, yay. haz. Amil Çelebioğlu) daha önce düz yazı biçiminde Arapça olarak yazdığı Megaribü’z Zaman’ın Türkçe manzum çevirisidir. Yapıt Türkçeye Ahmed Bican tarafından Envari’l-Aşıkın (1845, yb 1972) adıyla düzyazı olarak da çevrilmiştir. 1449’da bitirerek II. Murad’a sunduğu Muhammediye mesnevi biçiminde yazılmış olmakla birlikte, kaside, terkib-i bend, terci-i bend ve müstezadlar da içerir. Üç bölümden oluşan yapıtta oldukça yalın bir dille ve coşkun bir lirizmle evrenin yaratılışı, Cennet, Cehennem, melekler, Hz. Muhammed’in yaşamı ve savaşları anlatılmıştır. Muhammediye’ye birçok nazire yazılmış, ama hiçbiri onun kadar yaygınlaşmamıştır.

 

Yazıcıoğlu Mehmed 49

 

No Responses

  1. A.Arif Efler 22 Ekim 2019

Sen de birkaç kelam et...

Select Language