Yom Kippur

Yom Kippur (İbranice Yom ha-kippurim: “”), Yahudilerin en önemli dinsel bayramı. Hicri takvimdeki tişri (eylül-ekim) ayının 10. gününde, günahların kefaretini ödeyerek Tanrı’yla yeniden barışmak amacıyla kutlanır. Tevrat’ta (Kutlu Dinlenme Sebti ya da Sebtler Sebti) adıyla anılan bu bayram hafta içine rastlasa bile ibadet dışında hiçbir iş yapılmaz (bak. Sebt). Ayrıca hiçbir şey yenmez, içilmez ve cinsel ilişkide bulunulmaz. Gelenekçi Yahudilerde o gün deri ayakkabı giymek ve kendini yağla meshetmek yasaktır, ancak kippelot adı verilen uzun beyaz giysiler giyilebilir.

Bayram arifesinde Kol Nidre duası okunur. Ezgisinin güzelliğiyle ünlü olan bu duada, yıl boyunca Tanrı adına edilip de yerine getirilemeyen bütün yeminler için tövbe edilir. Mahkemelerde ya da başkaları adına edilen yeminler bu duanın kapsamına girmez. Sonraki dualarda ise kişilerin yanı sıra cemaatin günahları için de tövbe edilir. Sinagoglarda ruhun arınmasına yönelik gündüz ayinlerinde, o yıl ölen yakınları için yas tutanlar yizkor duaları okurlar. Yom Kippur’da yakın dostlar birbirlerine karşı işledikleri suçların bağışlanmasını isterler.

Örgütlü sistemlerin yönetimini bilimsel yöntemlerle belirlemeye dayanan disiplin

 

Kudüs Tapınağı’nın yıkılmasından önce burada yüksek rahibin yönetiminde önemli bir kurban töreni düzenlenirdi. Yüksek rahip önce kendisinin, sonra da öbür rahiplerle bütün İsrailoğullarının günahlarını itiraf ederdi. Daha sonra beyaz keten bir giysiyle, yalnızca Yom Kippur’da girilebilen ’e girer ve burada tütsü yakıp kurban kanı serperdi. Tapınak’taki tören, İsrail’in günahlarını taşıdığına inanılan günah keçisinin çölde ölüme terk edilmesiyle sona ererdi.

Ayrıca birçok hahamın boşinanç olarak gördüğü bir geleneğe göre, Yom Kippur’da bazı Yahudiler canlı bir tavuğu ya da 18 gümüş parayı başlarının üzerinde sallayarak Mezmurlar’dan bölümler okurlar. İşlenen günahların sallanan hayvana ya da nesneye geçeceğine inanılır.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language