Yongzheng

İmparator Yongzheng veya asıl adıyla Yinzhen, Çin’in Qing Hanedanı’nın beşinci imparatorudur(d. 13 Aralık 1678, Pekin ö. 8 Ekim 1735, Pekin).

Hükümdarlığı sırasında merkezi yönetimi güçlendirmiş ve bütün siyasal gücün imparatorun elinde toplanmasını sağlamıştır.

İmparator Kangexi’nin (hd 1661-1722) oğuydu. Tahtın vârisi olan ağabeyinin akli dengesini yitirmesi üzerine, tahtı ele geçirmek için öteki kardeşlerine karşı entrikalara girişti. Bazı kaynaklarda babasını öldürdüğü ileri sürülür. Babasının ölümü üzerine ordunun desteğiyle tahta geçen Yongzheng, hükümdarlığının ilk yıllarında kardeşlerinden bazılarını ve onların yandaşlarını öldürttü ya da hapsettirdi. Ayrıca, bütün yönetim kademelerine muhbirler yerleştirdi; kendisinin aleyhine ya da muhaliflerinin lehine bilgiler içeren imparatorluk kayıtlarının silinmesini emretti.

Yongzheng’in iktidarını pekiştirme yolunda attığı en önemli adım Sekiz Sancaklar adıyla bilinen birlikleri imparatorluk prenslerinin denetiminden çıkarması oldu. Yongzheng tahta çıktığında Sekiz Bayraklar’dan üçü doğrudan imparatorun, beşi ise imparatorluk prenslerinin denetimindeydi. Prenslerin bu birlikleri imparatorların aleyhine kullanabileceklerinden çekinen Yongzheng, bütün prenslerinin saraydaki bir okulda eğitim görmeleri zorunluluğunu getirerek onların tahta bağlı bir biçimde yetişmelerini sağladı. Bu düzenlemeyle Sekiz Bayraklar” ın Oing hanedanına bağlılığı güvence altına alınmış oldu. Yönetimi merkezileştirme yolunda da önemli adımlar atan Yongzheng, bu amaçla 1729’da Büyük Danışmanlar Kurulu’nu oluşturdu. Daha önce gayri resmi bir özellik taşıyan ve Büyük Konsey adıyla anılan bu kurulun beş ya da altı üyesi doğrudan imparatora bağlı olarak çalışıyordu, imparator bu yolla yönetimle ilgili bütün önemli konuları yakından izliyor ve yönlendiriyordu.

Meksika Devrimi’nin lideri

 

Yetenekli bir hükümdar olan Yongzheng imparatorluk görevlilerinin yolsuzluklarını önledi, imparatorluk yasalarına uyulmasını sağladı ve devlet gelirlerini artırdı. Ayrıca dinsel konularla da ilgilendi ve Chan Budacılığı konusunda birçok yazı kaleme aldı. Resmi kayıtlarda eceliyle öldüğü belirtilmekle birlikte, idam ettirdiği bir adamın kızı tarafından öldürüldüğü yolunda söylentiler de vardır.

 

Total
0
Shares
1 comment
  1. Visitor Rating: 5.5/10
    Bu ismi daha önce duydunuz mu?: 2
    Bu isimden etkilendiniz mi?: 5.5
    İçerik sizi tatmin etti mi?: 9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Yonglo Dadian

Next Article

Ludwig Yorck von Wartenburg

Related Posts