Yönseme

, olarak da bilinir, fizikte, farklı yönlerdeki eksenler boyunca ölçüm yapıldığında, özelliklerin farklı değerler kazanması niteliği. katı elementlerin ya da bileşiklerin tek kristallerinde kolayca gözlemlenebilir. Bu kristallerde atomlar, iyonlar ya da moleküller düzenli örgüler halinde yerleşmiş durumdadır. Buna karşılık bu parçacıkların rasgele dağıldığı sıvılarda ve özellikle de gazlarda yönserliğe çok ender rastlanır.

Yönsemenin iyi bilinen bir örneği, kalsit minerali kristallerinin değişik eksenleri boyunca ışığın kırılma indisinin farklı olmasıdır. Bir başka örnek de, selenyumun elektrik direncidir; bu maddede direnç bir yönde daha büyük, öbür yönde ise daha küçüktür. Selenyuma alternatif akım uygulandığında akım yalnızca bir yönde akar ve böylece doğru akım haline gelir.

Sıvıların yüzeyinin gerilmiş esnek bir zar gibi davranması özelliği

 

, olarak da bilinir, fizikte, farklı yönlerdeki eksenler boyunca ölçüm yapıldığında, özelliklerin aynı değerlerde olması niteliği. özelliği gösteren maddelerde kristaller rasgele biçimde yönelmiş durumdadır. Minerallerin çoğu yönsemez özelliklidir.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language