Yoşiyahu

Yoşiyahu, İÖ y. 640-609 arasında Yahuda kralı. Başlattığı reform hareketiyle İsrailoğullarının dinsel geleneğine damgasını vurmuştur.

Yahuda kralı Manasse’nin torunuydu. Babası Amon’un öldürülmesi üzerine sekiz yaşında tahta çıktı. Asur kralı Nabupolassar’ın ölümünü izleyen kargaşa döneminde Asur, Kudüs üzerindeki denetimini yitirmişti. Mısırın da güçsüz olması nedeniyle Yahuda görülmemiş ölçüde bağımsızlaştı. Yoşiya, yaklaşık 621’de Tapınak’ı odak alan bir ulusal canlanma programı başlattı. Asur’da öteden beri yönetime karşı çıkan Babil eyaletinin başını çektiği bir ittifak Ninive’yi yağmaladı.

Kutadgu Bilig’in yazarı BALASAGUNLU

 

Mezopotamya’nın bölünmüş kalmasını isteyen Mısır firavunu Neko zor durumdaki Asurlara yardım etmeye karar verdi. Bu amaçla kuzeydeki İsrail Krallığı’na birlik gönderdi. Yoşiya, İsrail’i Babil’in koruması altında Yahuda’nın bir parçası yapmak amacıyla firavuna savaş açtıysa da Neko tarafından öldürüldü. Kısa süre sonra Asur’da Babil egemenliği kuruldu. Mısırlılar geri çekildi ve Neko’nun Yahuda tahtına çıkardığı Yoşiya’nın oğlu Yehoyakim de Babil’in egemenliğini tanımak zorunda kaldı

Total
0
Shares
1 comment
  1. Visitor Rating: 2.1666666666667/10
    Bu ismi daha önce duydunuz mu?: 1.5
    Bu isimden etkilendiniz mi?: 0.5
    İçerik sizi tatmin etti mi?: 4.5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Sakuzo Yoshino

Next Article

Charles Augustus Young

Related Posts