Yosun hayvanları

Yosun hayvanları (), tatlı ve tuzlu sularda, değişik boyut ve biçimlerde koloniler halinde yaşayan omurgasızlar filumu. ve adlarıyla da tanınan bu filumun yaşayan 4 bini aşkın türü tanımlanmıştır.

Yosun hayvanları büyük bir çeşitlilik gösterir. Denizlerde, kum tanecikleri arasında yaşayan Monobryozoon cinsinin üyeleri 1 mm’den küçüktür. Sıcak sularda, iskele kazıklarına yığınlar ya da sıralar halinde asılan Zooboiryon cinsinden koloniler yarım metre kadar uzayabilir. kaya çıkıntıları, tekne altları, algler gibi suyun altındaki hemen her yüzeyin üstünü kabuk gibi örter. Uç sınıfından Plhylactolaemata tatlı sularda, Sitenolaemata denizlerde, Gymnolaemata büyük ölçüde denizlerde bulunur. Bu son sınıfın Cheilostomata takımı yaklaşık 600 cinsiyle en yaygın ve en çok rastlanan yosun hayvanları grubudur.

Yosun hayvanları kolonilerinde önemli yapı farklılıklarına rastlanır. Bazıları yumuşak ve jelatinsi ya da koloni bireylerinin (zooid) vücut duvarlarında biriken kirecin desteklediği kıvrımlı dallar halindedir. Bazı koloniler kalkerleşmiş iskeletleri nedeniyle iyice sertleşmiştir.

Yosun hayvanlarının kolonileri başlı başına birer hayvan özelliği taşıyan koloni bireylerinden oluşur. Ama vücut duvarlarındaki gözenekler sistemi ve bağlantı sağlayan hücreler, kolonide etkin bir iletişim ağı yaratır. Çoğu koloni bireyinin ağız çevresinde denen kirpikli dokunaç çelengi vardır. On uçla birlikte içeri çekilebilen bu organ sudaki besin taneciklerini ağza yöneltir. Bölmeli sindirim kanalı, yukarı doğru kıvrılarak lofofora yakın bir yerden anüs deliğiyle dışarı açılır. ve sindirim kanalı ile bu organları denetleyen sinir ve kas sistemleri koloni bireyinin polypid denen canlı bölümünü oluşturur.

Yumrumsu kök sapları olan, eski çağlardan bu yana baharat ve boya sektöründe de kullanılan bitki

 

Yosun hayvanları kolonisi  tomurcuklanarak eşeysiz üreyen tek bir koloni bireyinden gelişerek belirli bir biçimde büyür. Ana koloni bireyi, önceki kolonide ortaya çıkan erdişi ya da erkek ve dişi bireylerin eşeysel üremesi sonucu oluşabilir. Eşeysel üreme sürecinde spermayla döllenen yumurtadan önce larva, larvanın başkalaşmaya uğramasıyla tomurcuklanarak üreyecek ana koloni bireyi ortaya çıkar. Koloniler önceki koloniden kopan tomurcuklarla da oluşabilir.

Çoğu koloni bireyinde kalkerli vücut duvarları bulunması nedeniyle bu hayvanlardan günümüze önemli ölçüde fosil kalmıştır. En eski fosiller Alt Ordovisiyen Dönemde oluşan (Ordovisiyen Dönem y. 500-430 milyon yıl önce) kayaçlarda bulunmuştur. Yosun hayvanları fosilleri özellikle şeyl katmanlarının görüldüğü kireçtaşı oluşuklarında zengindir. Yosun hayvanlarının hızlı bir evrim sürecinden geçtiği, milyonlarca yıl varlığını sürdüren gruplarıyla büyük bir çeşitliliğe ulaştığı anlaşılmaktadır.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language