Yoz gaz

Yoz gaz, fizikte, açısal momentumları 1/2’nin tek katı (spin değerleri 1/2, 3/2) olan temel parçacıklardan oluşan bir gazın çoğunlukla yüksek yoğunluklarda ulaştığı özel bir uzamsal biçimlenme (konfigürasyon). Mikroskopik davranışları kuvantum mekaniğinin kurallarına uyan bu parçacıklar fermiyon olarak adlandırılır. Bu kurallara göre her kesikli enerji düzeyine yalnızca bir tek parçacık yerleşebilir. Parçacık yoğunluğu arttıkça düşük enerji düzeyleri giderek dolduğundan fermiyonlar daha da yüksek enerji düzeylerine yerleşmeye zorlanır. Yüksek enerji düzeylerinin giderek dolduğu bu süreç fermiyon gazı basıncını da artırır, buna yoz basınç denir.

olarak adlandırılan kritik değerin altındaki bütün enerji düzeyleri dolu olan fermiyon gazı tam yoz gaz ya da sıfır derece fermiyon gazı olarak bilinir. Elektron, proton, nötron ve nötrino gibi parçacıkların hepsi fermiyondur ve bunlar Fermi-Dirac istatistiğine uyarlar. Normal metallerin içindeki ve beyaz cüce yıldızlardaki elektron gazı yoz elektron gazına örnek olarak verilebilir

Bilinen tüm temel atomaltı parçacıklara etkiyen zayıf çekirdek kuvvetinin taşıyıcısı olan temel parçacık

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language