Yuki Soykırımı 40

Yuki Soykırımı

Yukiler Kimdir?

Yukiler, Kıyı Sıradağlarında ve California’ nın kuzeybatı kıyısını oluşturan bölgede yaşamış dört Kuzey Amerika Yerli topluluğunun ortak adıdır. Dört Yuki topluluğu şunlardı; Eel Irmağı ile kollarının yukarı çığırında yaşayan asıl Yukiler, batıdaki Redwood Vadisinde yaşayan Huçnomlar, Redwood kıyısı boyunca batıya dağılmış olan Kıyı Yukileri ve Russian Irmağı Vadisinin 65 km kadar güneyinde, Pomo toprakları içinde bulunan bir arazide yaşayan .

Yukilerin dilleri bilinen başka hiçbir dille bağlantılı değildi. Yalnızca dil bakımından öteki Yukilere benzeyen Vapolar kültürel olarak Pomolara yakındı. Öteki Yuki toplulukları, seyrek yerleşimler ya da köylerde yaşıyorlardı. Her yerleşimin kendi şefi, ayrıca tüm topluluktan sorumlu bir büyük şef vardı. Öteki önemli kişiler savaş önderi, “dans yöneticisi” ve şaman ya da büyücüydü. Çeşitli topluluklarla ve öteki California Yerlileriyle ayrıca farklı Yuki gruplarıyla sık sık savaşırlardı; yalnızca Kıyı Yukileri savaşçı bir halk değildi. Yukilerin başlıca uğraşı ticaretti. İç kesimlerde yaşayanlar kürk, kıyıdakiler de deniz ürünleri ve kabuk satar, çiftçenetli yumuşakçaların kabuklarından yapılmış boncuklar da para olarak kullanılırdı.

İngiltere kralı John’un 1215’te iç savaş tehdidi altında uyruklarına tanıdığı özgürlükleri içeren tarihi berat

 

1851-1910 yıllarında kaliforniya valisinin direktifleri doğrultusunda avcı ve toplayıcı olarak yaşayan Yuki’lere karşı ABD’nin yaptığı soykırımdır. 1840’larda kızılderili başına verilen 25 cent ödül, soykırım yıllarında 60 dolara yükseltilmişti. Kaliforniya meclisi, kızılderili öldürenlere 1852’de 1 100 000 dolar, 1857’de 410 000 dolar ödül vermişti. O yıllarda kaliforniya, sepetlerde çocuk kafalarının taşındığı bir eyalettir ve vali “kabilelerin bir çoğunun imhası” (extermination of many of the tribes) uygulaması ile pek çok kadının tecavüz edildiği ve göllerin kana bulandığı büyük kaliforniya katliamı içinde Yuki’leri de öldürmüştür.

Yale üniversitesi’nden tarihçi Benjamin Madley Yuki’ler üzerinde yaptığı araştırmalarda felaketin dört evre halinde gerçekleştiğini söyler;

Birinci evre, yerleşimcilerin 1854 ve 1855 akınları ve daha sonra 1856 yılındaki yerleşimleri ile yuki topraklarının gaspedilip kadın (squaw) ve çocukların (papoose) kaçırılması ve köleleştirilmesi;

ikinci evre, 1857-1859 yıllarında yukilerin orantısız güç doğrultusunda topluca öldürülmesi;
üçüncü evre, kaliforniya valisi tarafından kiralanan milis güçlerince yukilerin avlanması;
dördüncü ve son evre ise federal yetkililer tarafından yukilerin rezervasyona kapatılması.

bu evrelerdeki yuki nüfusu:

1854 yılında 6.000-20.000 kişi
1856 yılında 5.000+ kişi
1858 yılında 2.300-3.000+ kişi
1861 yılında 500-600+ kişi
1864 yılında 300-600 kişi

şeklindedir.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language