Yunus Kitabı 48

Yunus Kitabı

Yunus Kitabı, Eski Ahit’te, Hz. Yunus’ un öyküsünü anlatan kitap. Tevrat’ın Nevüm adlı ikinci bölümünde tek kitap olarak düzenlenen On İki Peygamber metinleri arasında beşinci sırada yer alır. Kitaptaki kimi geleneksel öğeler gerçekten Yunus’la ilişkilendirilebilirse de kitabın bugünkü biçimiyle onun yaşadığı dönemden (O 8. yy) çok daha sonra kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Apokrif metinlerden Ekklesiastikos’taki (y. 190) On İki Peygamber listesinde Yunus’un da yer alması, kitabın 3. yüzyıldan önce yazıldığını gösterir. Aşağı yukarı aynı dönemde yazılmış olan Rut Kitabı gibi Yunus Kitabı da Ezra ve Nehemya reformları sonrasının dar görüşlü Yahudi milliyetçiliğine karşı çıkar. Tevrat’ın başka yerlerinde kötülüğü simgeleyen Levyatan’ı anımsatan büyük balık, Yahudilerin sürgün edilişini ve sürgünden dönüşünü simgeler.

Zerdüştlük dininin kurucusu İranlı din bilgini

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language