Yüreğir

Yüregir, üregir olarak da bilinir, Oğuzların 24 boyundan biri. Üçokların Dağ Han Oğulları kolundandır. Ongunu (kutsal hayvan) “Uc”dur. Yüregirlere ilişkin en eski bilgiler 10. yüzyıla uzanır.

Yüregirlerin bir bölümü Selçuklularla birlikte Anadolu’nun fethine katıldı. 14. yüzyılın ortasında Anadolu’nun Çukurova bölgesinde Kınıklar, Salurlar ve Bayındırların yanı sıra Yüregirler de yaşıyordu. Yüregirlerin başında bulunan Ramazan Bey, Memlük sultanınca Çukurova’daki Türkmenlerin emirliğine atandı (y. 1352) ve Ramazanoğulları Beyliği’ni kurdu. Çukurova’nın Memlüklerin denetimine girmesinden (1418) sonra Yüregirler yerleşik tarımsal yaşama geçtiler. 16. yüzyılda Halep Türkmenleri ve Dulkadıroğulları arasında çok küçük Yüregir oymakları bulunuyordu. Osmanlı tahrir defterlerine göre 44 köy ya da oba bu boyun adını taşıyordu. Yazları Uçkapılı ve Kızıldağ yaylalarında geçiren Yüregirlerin kışlağı Seyhan ve Ceyhan ırmakları arasında kalan bölgeydi. Günümüzde Anadolu’da adını bu boydan alan 10 yer adı vardır.

Osmanlı’yı eski gücüne kavuşturmasından ötürü Osmanlı’nın ikinci kurucusu sayılan Padişah

 

 

 

No Responses

  1. uzman06 23 Ekim 2019

Sen de birkaç kelam et...

Select Language