Derin Bilgili Ansiklopedi

Yusuf Has Hacib

0 2

Çağrı Tasarım Kampanya

Yusuf Has Hacib, Balasagunlu Yusuf olarak da bilinir (ü. 11. yy), Kutadgu Bilig adlı yapıtıyla tanınan Türk şair.

Yaşamına ilişkin bilgi yoktur. Kutadgu Bilig’den anlaşıldığına göre iyi bir öğrenim görmüş, Farsça ve Arapça öğrenmiştir. Yapıtını sunduğu Karahanlı hakanı Ebu Ali Hasan bin Süleyman Arslan onu “has hacib’ (mabeyinci) yaparak ödüllendirmiştir. Yusuf Has Hacib Türk düşünce tarihinin ilk büyük hümanisti sayılabilir. Aynı zamanda bir tarihçi, toplumbilimci ve ahlakçıdır. Büyük bir bilgi hazinesi olan Kutadgu Bilig’de bilgeliği, doğruluğu ve yararlı olmayı savunmuş, kaderciliğe ve kötümserliğe karşı çıkmıştır.

Millî Şair olarak anılan Türk Millî Edebiyat akımının öncüsü şair

 

Leave a comment