Derin Bilgili Ansiklopedi

Yusuf ile Züleyha

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Yusuf ile Züleyha, Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında klasik mesnevi konusu.

Dünyanın en güzel insanı olarak bilinen Hz. Yusuf’un Kuran’da 111 âyet (Yusuf suresi) halinde anlatılan öyküsünün (kıssa) aşk ağırlıklı olarak edebiyata yansımış biçimidir. Öyküde Yusuf’un üvey kardeşlerince kuyuya atılması, kurtarıldıktan sonra Mısır’da köle olarak satılması, efendisinin karısı Züleyha’nın ona âşık olması ve aşkına karşılık vermeyen Yusuf’u zindana attırması, Yusuf’un zindandan kurtulduktan sonra Filistin’deki ailesini Mısır’a getirtmesi ve dul kalan Züleyha ile evlenmesi anlatılır.

Bilinen en eski dinsel öykülerden biri olan Yusuf ile Züleyha, kaynağını Tevrat’tan alarak günümüze kadar gelmiştir. Kuran’da Ahsenü’-Kasas (öykülerin en güzeli) adıyla anılır. Yusuf ile Züleyha’yı İslam edebiyatında mesnevi biçimiyle ilk kez Firdevsi yazmıştır. İran edebiyatında hamse sahibi birçok şair Yusuf ü Zeliha öyküsünü işlemiştir. Bunlar içinde en önemlisi Molla Câmi’ninkidir. Türk edebiyatında başlıca Yusuf ile Zeliha şairleri arasında Şeyyad Hamza, Kemalpaşazade, Ahmedi, Hamdullah Hamdi, Taşlıcalı Yahya sayılabilir.

Risaletü’n-Nushiye’nin yazarı

 

Leave a comment
tr Turkish
X