Yusuf ile Züleyha

Yusuf ile , Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında klasik mesnevi konusu.

olarak bilinen Hz. Yusuf’un Kuran’da 111 âyet (Yusuf suresi) halinde anlatılan öyküsünün (kıssa) aşk ağırlıklı olarak edebiyata yansımış biçimidir. Öyküde Yusuf’un üvey kardeşlerince kuyuya atılması, kurtarıldıktan sonra Mısır’da köle olarak satılması, efendisinin karısı Züleyha’nın ona âşık olması ve aşkına karşılık vermeyen Yusuf’u zindana attırması, Yusuf’un zindandan kurtulduktan sonra Filistin’deki ailesini Mısır’a getirtmesi ve dul kalan Züleyha ile evlenmesi anlatılır.

Bilinen en eski dinsel öykülerden biri olan Yusuf ile Züleyha, kaynağını Tevrat’tan alarak günümüze kadar gelmiştir. Kuran’da Ahsenü’-Kasas () adıyla anılır. Yusuf ile Züleyha’yı İslam edebiyatında mesnevi biçimiyle ilk kez yazmıştır. İran edebiyatında hamse sahibi birçok şair Yusuf ü Zeliha öyküsünü işlemiştir. Bunlar içinde en önemlisi Molla Câmi’ninkidir. Türk edebiyatında başlıca Yusuf ile Zeliha şairleri arasında , , , , sayılabilir.

Risaletü’n-Nushiye’nin yazarı

 

No Responses

  1. Hüseyin Aktan Ekim 8, 2019
  2. Anonim Ekim 10, 2019

Sen de birkaç kelam et...

7 − five =

Select Language