Derin Bilgili Ansiklopedi

Yusuf Kamil Paşa

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Yusuf Kâmil Paşa, Osmanlı sadrazamı. Ünlü vezirlerden, amcası Gümrükçü Osman Paşa’nın yanında yetişti. 1829’da Divan-ı Hümayun Kalemi’ne girdi (d. 1808, Arapkir ö. 11 Ekim 1876, İstanbul).

Mısır’da Kavalalı Mehmed Ali Paşa’ nın hizmetinde bulundu ve kızı Zeyneb Hatunla evlendi. İstanbul’a döndükten sonra Rumeli beylerbeyliği payesiyle Meclisli Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye ve Maarif-i Umumiye üyeliklerine atandı (1850). Ertesi yıl rütbesi vezirliğe yükseltildi. 1852’de ticaret nazırı oldu. Daha sonra yeniden ticaret nazırlığı ile Meclis-i Âli-i Tanzimat ve Meclis-i Ahkâm-ı Adliye başkanlıkları yaptı. Ocak 1863’te Fuad Paşa’nın yerine sadrazamlığa atandı. Bu görevini yaklaşık beş ay sürdürdü. Ardından Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye başkanlığı, adliye nazırlığı ve Şüra-yı Devlet başkanlığı yaptı.

Türk edebiyatında göstergebilimin öncülerinden, akademisyen, öykü ve roman yazarı, eleştirmen ve çevirmen

 

Şiir de yazan Yusuf Kâmil Paşa, Fenelon’ nun Les Aveniures de Telemaque’ini (1699) Terceme-i Telemak (1862) adıyla çevirerek Türkçeye ilk roman çevirisini kazandırmıştır. İstanbul’da Üsküdar semtinde karısı Zeyneb Hatun’la birlikte yaptırdığı hastane bugün ikisinin adıyla (Zeynep Kâmil Hastanesi) anılır.

Leave a comment
tr Turkish
X