Yusuf Ziya Paşa

Yusuf Ziya Paşa, KÖR YUSUF ZİYAEDDİN PAŞA olarak da bilinir, Osmanlı sadrazamıdır. II. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde iki kez sadrazamlık yapmıştır (6. 1819, Sakız Adası).

Mirahor Mustafa Paşa’nın kölesiydi. Azat edildikten sonra vezaret kâtipliklerinde bulundu. Halil Hamid Paşa’nın silahtarlığını yaptı. 1785’te maden emini oldu. Daha sonra vezirliğe yükseltildi ve 1794’te Diyarbakır beylerbeyliğine atandı. Bu görevine ek olarak Erzurum ve Çıldır beylerbeyliklerini de üstlendi. Ağustos 1798’de sadrazamlığa getirildi. Aynı yıl Mısır’ı işgal etmiş olan Fransızlarla yaptığı savaşta yenilgiye uğradı. Nisan 1805’te görevinden alındıktan sonra Trabzon beylerbeyliğine atandı. Daha sonra Erzurum, Bağdat, Basra, Karaman ve Halep beylerbeyliklerinde bulundu. I. Mahmud’un padişah olmasından bir süre sonra ikinci kez sadrazamlığa getirildi (Ocak 1809). Nisan 1810’de, yaşlılığı ve makamını korumak için yeniçerileri arkasına alması gerekçe gösterilerek sadrazamlıktan azledildi, vezirliği alınarak mallarına el kondu. Dimetoka’ya sürüldüyse de sonradan vezirliği geri verilerek Eğriboz ve Karlıili sancakları muhafızlığına atandı. Sakız Adası muhafızıyken öldü.

Darülfünun-ı Osmani’nin günümüzdeki karşılığı

 

 

Total
0
Shares
1 comment
  1. Visitor Rating: 5/10
    Bu ismi daha önce duydunuz mu?: 4.5
    Bu isimden etkilendiniz mi?: 6.5
    İçerik sizi tatmin etti mi?: 4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Yusuf ile Züleyha

Next Article

Sergey Yutkeviç

Related Posts