Zaptiye Nezareti

Zaptiye Nezareti, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde kolluk işlerini yöneten bakanlık.

1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra ordu ve güvenlik alanlarında köklü yeniliklere gidilirken taşrada yerel zaptiye örgütleri oluşturulmaya başladı. 16 Şubat 1846’da Takvim-i Vekayi’de yayımlanan bir iradeyle Zaptiye Müşiriyeti adı altnda merkezi bir örgüt kuruldu. Bu örgüt, yetkileri ve gücü artırılarak 1870’te Zaptiye Nezareti’ne dönüştürüldü. Örgütün en üst yöneticisi zaptiye nazırıydı. 1879’da nezarete bağlı kolluk güçleri Seraskerlik”teki jandarma dairesine bağlandı ve nezaret yalnızca İstanbul’daki kollük güçlerinin merkezi örgütü durumuna getirildi. 11. Abdülhamid döneminde (1876-1909) gizli istihbarat örgütü Umur-ı Hafiye de Zaptiye Nezareti’ne bağlıydı. II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra 1909’da Zaptiye Nazereti kaldırılarak, yerine Dahiliye Nezareti bünyesinde ülkenin güvenlik ve asayişini korumakla görevli Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti kuruldu.

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Zaptiye

Next Article

Zar

Related Posts