Derin Bilgili Ansiklopedi

Zarf

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Zarf, envelope olarak da bilinir, müzikte bir sesin atağı, süresi ve sönmesi. Atak ya da atılım sesin büyümesi ya da başka deyişle sesin başlaması ile kararlı bir gürlüğe ulaşma hızından oluşur. Süre, bir sesin en yüksek ses gürlüğünde kararlı durumunu anlatır. Sönme ise, bir sesin sessizliğe dönüşme hızıdır.

Zar, sesin ayırıcı niteliğini oluşturan tınısının, yani sesin renginin önemli bir öğesidir. Ayrıca her çalgının kendine özgü atağı, süresi ve sönüş örüntüsü vardır.

Leave a comment
tr Turkish
X