Zekarya Kitabı

Zekarya kitabı, Tanah ve İncil’deki oniki küçük peygamber kitaplarından sondan bir öncekidir ve peygamber Zekeriya’ya dayandırılmaktadır.

Zekarya Kitabı, Eski Ahit’teki peygamber kitaplarından biri. Tevrat’ın Neviim bölümünde tek kitap olarak düzenlenen on iki Peygamber metni arasında 12. sırada yer alır. Zekarya’nın kehanetleri kitabın yalnızca ilk sekiz bölümündedir. Öbür altı bölümünse en az iki kişiden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Araştırmacılar 9-11. bölümlere İkinci Zekarya Kitabı, 12-14. bölümlere ise Üçüncü Zekarya Kitabı adlarını verirler.

İlk sekiz bölüme göre Zekarya’nın peygamberlik dönemi İÖ 520-518 arasıdır. Zekarya da çağdaşı Peygamber Haggay gibi Kudüs Tapınağı’nın yeniden inşasına önem verir. Ama Haggay’ın tersine bunu, dünyanın ve insanlığın gitgide yaklaşan son çağını başlatmak için zorunlu görür. Zekarya’nın rahiplik ve kâhinlik özelliklerini yansıtan ünlü sekiz gece rüyası (1:7-6:8), bu dünyanın sonunu ve öbür dünya yaşamını betimler.

Eskiden zekât toplamak ve dağıtmakla görevli kişilere ne isim verilirdi?

 

Ayrı birer giriş bölümüyle başlayan İkinci ye Üçüncü Zekarya metinlerinin sırasıyla 10 4. ve 3. yüzyılda yazıldığı sanılır. Önceki bölümlerdeki eskatologya temalarını geliştiren bu iki bölümdeki mesih öyküleri sonradan Yeni Ahit’te de işlenmiş ve Hz. İsa’ya uyarlanmıştır.

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Zindan Mağarası

Next Article

Zekat

Related Posts