Derin Bilgili Ansiklopedi

Zekeriya Efendi (Bayramzade)

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Bayramzade Zekeriya Efendi, Osmanlı şeyhülislamı (d. 1514, Ankara – ö. 11 Temmuz 1593, İstanbul).

İstanbul’da Arapzade ve Malul Emir Efendi’nin yanında öğrenim gördü. Hocası Emir Efendi ile birlikte Mısır’a giderek Şeyh Ali Maktesi’nin derslerini izledi. Dönüşünde çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Daha sonra Halep, Bursa, İstanbul kadılıklarında bulundu. Anadolu kazaskeri (1581) ve Rumeli kazaskeri (1589) oldu. Ardından şeyhülislamlığa atandı ve bu görevini yürütürken öldü. Meyli mahlasıyla şiirler de yazan Zekeriya Efendi’nin çok sayıda yapıtı arasında Şerh-i Hidaye, Haşiye-i Sadri’ş- Şeria, Tefsir-i Fatiha, Talikat âlâ Şerh-i Miftah, Haşiye âlâ Şerh-i Mevakıf ve şiirlerini topladığı Divan sayılabilir.

Muğlalı ölüm taciri

 

 

Leave a comment
tr Turkish
X