Zenodotos

Zinodotos, Yunan dilbilimci, edebi eleştirmen, Homeros uzmanı ve İskenderiye Kütüphanesi’nin ilk kütüphanecisi (ü. İÖ 3. yy sonları).

I.ve ll. Ptolemaios döneminde yaşadı. İstanköylü Philetas’ın öğrencisiydi. İÖ. Yy. 284’te İskenderiye Kütüphanesi’nin başına getirildi. Bu görevi sırasında Eski Yunan epik ve lirik şiirlerini derleme çalışmalarına başkanlık etti. Homeros destanlarının farklı yazmalarını karşılaştırarak gerçekliği kuşkulu dizeleri çıkardı, bazı dizelerin sırasını değiştirip çeşitli düzeltmeler yaptıktan sonra İlyada ve Odysseia’yı 24’er kitaba ayırdı. Zenodotos’un Homeros basımı, öznel olduğu gerekçesiyle sonradan ciddi eleştirilere uğradı. İskenderiye Kütüphanesi’nin sonraki yöneticilerinden Semendirekli Aristarkhos (İÖ y. 217-y. 145) yapıtta önemli değişiklikler yaptı.

Şimşek, gökgürültüsü, yağmur ve rüzgâr gönderen gök ve hava tanrısı.

 

Zenodotos, Homeros destanlarıyla ilgili Glossai adlı bir de sözlük hazırladı. Ayrıca Hesiodos’un Theogonia’sını (“Tanrıların Doğuşu”) ve Pindaros üzerine incelemeler yayımladı. Bu son çalışmasından bazı bölümler, Oksyrynkhos’ta bulunan bir papirüs sayesinde günümüze ulaşmıştır. Zenodotos’un ayrıca epik şiirler de yazdığı söylenir.

Total
0
Shares
1 comment
  1. Visitor Rating: 2.5/10
    Bu ismi daha önce duydunuz mu?: 1
    Bu isimden etkilendiniz mi?: 1.5
    İçerik sizi tatmin etti mi?: 5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Zenobia

Next Article

Elealı Zenon

Related Posts