Derin Bilgili Ansiklopedi

Zeus Sunağı

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Zeus Sunağı, Bergama Sunağı olarak da bilinir, İzmir’in Bergama ilçesindeki antik Pergamon kentinin akropolisinde yer alan sunak. Pergamon kralı II. Eumenes’in (hd İÖ 197-İÖ 160/159) Selevkos kralı III. Antiokhos’a ve Galatlara karşı kazandığı zaferin anısını ölümsüzleştirmek için yaptırılmış, Zeus ile Athena’ya adanmıştır. 1878’de o yörede yol inşaatında çalışan Alman mühendis Karl Human sunağı keşfetmiş, toprak altında kalmış parçalarını da kazı yaparak çıkartmıştır. Osmanlı hükümetinin izniyle, kaidesi dışında bütün sunak sökülerek Berlin’e taşınmış, orada yeniden kurulmuştur. İçinde bulunduğu müze bugün Pergamon Müzesi adını taşımaktadır. Asıl yerinde ise yalnızca temelleri bulunmaktadır.

Yaklaşık 35 m kenarlı kare bir kaide üstündeki sunak köşeli bir “U” biçiminde uzanan bir sütunlu galeriden oluşur. Sütunlar ion düzenindedir. “U”nun batıya bakan iki kolu, uçlara yakın bir yerden de bir galeriyle birleştirilerek bir iç avlu oluşturulmuştur. Ante biçiminde ileri çıkan iki ucun arasında, 21,5 m genişliğindeki 25 basamaklı bir merdiven iç avluya çıkar.

Olympia’da Dünyanın Yedi Harikası’ndan, Yunanlı heykelci Phidias’ın iki başyapıtından birisi

 

Kaidenin kuzey, doğu ve güney cepheleriyle batıya doğru taşan antelerin altındaki (merdiven tarafından kesilen) üçgen biçimli yan yüzeyler yüksek kabartmalarla kaplıdır. Yüksekliği 2,3 m olan bu kabartma frizinin toplam uzunluğu 120 m’yi bulur. Helenistik dönem heykel sanatının ve Bergama heykelcilik okulunun en görkemli örnekleri olan kabartmalarda Yunan mitolojisindeki tanrıların devlerle savaşı (gigantomakhia) konu alınmıştır. Kazanan tanrılar Pergamonluları, yenilen devler ise düşman Galatları simgelemektedir. Helenistik heykelin en tipik özellikleri olan kıvrılıp bükülen vücutları ve tutkulu yüz ifadeleriyle başta Zeus olmak üzere hemen bütün Yunan tanrıları bu heykel frizinde yer almaktadır. Zeus Sunağı gerek yapı tipi olarak, gerekse kabartmalarıyla Priene ve Magnesia ad Macandrum (Menderes Magnesiası) kentlerinde daha küçük boyutlu ve daha yalın biçimde taklit edilmiş, Augustus’un Roma’ da yaptırdığı ünlü Ara Pacis’e de (Barış Sunağı) örnek olmuştur.

 

Leave a comment
tr Turkish
X