Zeytinlik Dağı

Zeytinlik Dağı, İbranice Har Ha-Zetim. Kudüs’te Eski Kent’in hemen doğusundaki çok doruklu kireçtaşı tepe. Kudüs’ten Kidron Vadisiyle ayrılır. Kitabı Mukaddes’te ve sonraki dinsel metinlerde sık sık anılan Zeytinlik Dağı hem Yahudiler, hem de Hıristiyanlarca kutsal sayılır. 1967’deki Altı Gün Savaşı’ndan sonra doğrudan İsrail yönetimine girmiştir. Batı Şeria’nın parçası değildir. Deniz düzeyinden 808 m yükseklikteki güney doruğu asıl Zeytinlik Dağı kabul edilir. Orta dorukta (793 m) Augusta Victoria Hastanesi yer alır. En yüksek doruk kuzeydeki Scopus Dağıdır (ibranice Har ha-Tsofim, Arapça Resü’l Meşarif, 811 m).

Eski Ahit’in II. Samuel Kitabı’nda (15:30) “Zeytinlik Dağının yokuşundan” söz edilir. Zekarya Kitabı’nda da (Zekarya 14) dünyanın sonuna ilişkin kehanette dağın adı geçer. Yeni Ahit’teki öyküde Hz. İsa yaşamının son haftasında Zeytinlik Dağından Kudüs’e girer (Matta 21:1; Markos 11:1) ve Kudüs’ün yıkılacağı yolundaki kehanetlerini Zeytinlik Dağında açıklar. Yahuda İskariyot’un ihanetine uğramadan önce dua ettiği Getsemani Bahçesi (Matta 26; Markos 14) dağın batı eteklerindedir. Bir inanışa göre Havariler, İsa’nın göğe çıkışını Zeytinlik Dağından izlerler (Resullerin İşleri 1:12). En azından İS 4. yüzyıldan sonra burada pek çok kilise yapılmıştır; günümüzde çok sayıda cemaat temsil edilmektedir. Eski Yahudi inanışına göre Mesih çağı Zeytinlik Dağında başlayacaktır. Bu nedenle Zeytinlik Dağının yamaçları yüzyıllardır Yahudilerin en kutsal mezarlık alanıdır.

1918’de Chaim Weizmann, Scopus Dağı üzerinde İbrani Üniversitesi’nin temelini attı. Universite 1925’te Lord Balfour tarafından açıldı. 1948’e gelindiğinde Yahudi Ulusal ve Universite kütüphaneleriyle (1929) Ortadoğu’nun en büyük hastanelerinden Rothschild Hadassa Üniversite Hastanesi (1934) gibi birçok binanın yapımı tamamlanmıştı. 1948-49’daki Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra, Scopus Dağındaki üniversite bölgesi Kudüs’ün İsrail’e değil, Ürdün’e kalan bölümü içinde yer almasına karşın İsrail toprağı sayıldı. Ateşkes anlaşması uyarınca İsrailliler, dağdaki okul ve hastanelerden yararlanmak üzere serbestçe bu bölgeye geçebileceklerdi. Ama Ürdün, binalarda bulundurulacak İsrailli görevli sayısını çok sınırladığı için, üniversite Batı Kudüs’ün Givat Ram bölümünde yeni bir bina yapmak zorunda kaldı. Haziran 1967’deki Altı Gün Savaşı’ndan sonra Zeytinlik Dağı bütünüyle İsrail’in eline geçti.

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Zeyniye

Next Article

Zhu De

Related Posts