Derin Bilgili Ansiklopedi

Zigana Dağları

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Zigana Dağları, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde dağ sırası. Doğu Karadeniz Sıradağlarına bağlı kıyı dağlarının Trabzon’un güneyine rastlayan kesimini oluşturur. Adını aldığı Zigana Tepesinde 2.511 m’ye, Çakırgöl Dağının Deveboynu Tepesinde 3.082 m’ye ulaşır.

Güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda uzanarak Harşit Çayı ağzının doğusunda yer alan Karaburun’daki tepelerde sona erer. Güneyde Harşit Çayı vadisine dik yamaçlarla iner. Değirmendere ve kolları tarafından derin biçimde yarılmıştır. Geniş bir bölümü ladin ormanlarıyla kaplıdır. Zigana Dağlarının yapısına Eosen Bölüme (W. 54-38 milyon yıl önce) ait volkanik kayaçlar egemendir. Bu volkanik kayaçlarla Kretase (Tebeşir) Döneme (y. 136-65 milyon yıl önce) ait tortul kayaçlar ara katman oluşturur.

Çakırgöl Dağının doruk kesiminde Kuvaterner (Dördüncü) Dönemde (y. 2,5 milyon yıl öncesinden günümüze) oluşan buzullaşmanın izlerine rastlanır. Trabzon’u Erzurum üzerinden İran’a bağlayan yol, Zigana Dağlarını yılın büyük bölümünde sisli olan ve kışın kar altında kalan Zigana Geçidinde (2.030 m) aşar. Çok eski tarihlerden beri kullanılan Zigana Geçidinin aşılmasındaki güçlükler nedeniyle, Zigana Dağları 1990’da hizmete giren bir tünelle de geçilmektedir.

Mezopotamya’ya özgü, basamaklı piramit biçiminde tapınak kulesi

 

Leave a comment
tr Turkish
X