Zındık

Zındık, İslamda, Müslüman göründüğü halde İslam dışı inançları benimseyen kişi.

Terimin kökenine ilişkin çeşitli varsayımlar vardır. Bunlardan birine göre Zerdüşt dininin kutsal kitabı Avesta’nın yorumlarını (Zend-Avesta) belirten zend sözcüğünden türemiş, özellikle Zend yorumundan yola çıkarak Zerdüşt dininin dualist niteliği üzerinde duran Mani’nin ve eşitlikçi kuramlarını öne çıkaran Mazdek’in yandaşlarını, belirtmek için kullanıldığı ana dinden sapan anlamına geldi. Bu anlamıyla da Farsça’dan Arapçaya geçti.

İslam’da can ve mal güvenlikleri İslam devletinin koruması altında anlamına gelen Hıristiyan ve Yahudi uyruklarına verilen isim

 

İslamın ilk dönemlerinde eski İran inançlarını sürdürenler zındık olarak nitelenirken, zamanla geleneksel inançlara aykırı görüşleri savunanlar için de zındık nitelemesi kullanıldı. Daha sonra kelam alanında ortaya çıkan mezhep ve fırkalar da birbirlerini zındıklıkla suçlayınca kelam ve fıkıh bilginleri kimlere zındık denebileceğini belirlemeye çalıştılar. Sonuçta ortaya çıkan genel görüşe göre Tanrı’nın varlığını kabul etmeyenler, iyilik ve nur ile kötülük ve zulmetin yaratıcıları olarak iki tanrı benimseyenler, servet eşitliğini, kadınlarda ve çocuklarda ortaklığı savunanlar, tüm yasakların mübah olduğunu söyleyenler zındık olarak adlandırılabilir. Daha geniş anlamda zındık terimi mürtedle (dinden dönen) eşanlamlıdır:

Total
0
Shares
1 comment
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Zımmi

Next Article

Zift

Related Posts