Derin Bilgili Ansiklopedi

Zülfekar

0 1

Çağrı Tasarım Kampanya

Zülfekar (Arapçada “çentikli” ya da “boğumlu”), ZÜLFİKAR olarak da bilinir, İslam geleneğinde Hz. Ali’nin simgesi çatal kılıç.

İnanışa göre Bedir Savaşı’nda (624) öldürülen müşriklerden Munebbih bin el Haccac es Sehmi’nin ya da oğlu el As bin Munebbih’in kılıcıyken, ganimet olarak ele geçirildikten sonra Hz. Muhammed tarafından Hz. Ali’ye verilmiştir. Gerçekte düz ve iki ağızlı bir Arap kılıcı olduğu halde, ağızlarında çentikler açılmış olduğu için Zülfekar olarak adlandırıldığı sanılmaktadır. Ünlü tarihçi Esmai’nin, Harun Reşid’in kendisine gösterdiği Zülfekar adlı kılıca ilişkin verdiği bilgiler de bu tanımı güçlendirmektedir. Ama halk arasında çatallı bir kılıç olarak betimlenmiş ve öyle efsaneleşmiştir.

Son olarak Abbasilere geçen kılıcın üstün de “la yuktal muslim bi kâfir” (hiçbir Müslüman bir kâfiri öldürdüğü için öldürülemez) biçiminde son bulan bir yazı olduğuna inanılır. Hz. Ali’nin adı çevresinde yayılan efsanelerle birlikte Zülfekar’ın da önemi artmıştır. Sıffin Savaşı’nda (657) kılıcın iki ucunun düşman askerlerinin gözlerini kör ettiği, Hz. Ali’nin onunla inanılmaz zaferler kazandığı ve 500’ü aşkın kâfirin başını kopardığı ya da gövdesini ortadan ikiye ayırdığı anlatılır. Eskiden İslam ülkelerinde değerli kılıçların üstünde la seyfe illa Zülfekar (Zülfekar’dan başka kılıç yoktur) yazısı yer alır, bunu genellikle ve La feta illa Ali (Ali’den başka yiğit yoktur) sözleri izlerdi.

İslam Dünyasında yer edinmiş İran’ın efsane kahramanı

 

Leave a comment