Derin Bilgili Ansiklopedi

Mantar hastalığı

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Mantar hastalığı, Mikoz olarak da bilinen, insanlarda ve evcil hayvanlarda herhangi bir mantar türünün dokulara yerleşmesi ile oluşan yüzeysel, derialtı ya da sistemik lezyonlarla ortaya çıkan hastalık.

Derma­tofitoz olarak da bılinen yüzeysel mantar hastalığı yalnız derinin ilgili bölümünü tutar ve başlıca etkenleri Microsporum; Triçhophyton ya da Epidermophyton aile­sinden mantarlardır. Örneğin atlet ayağı hastalığının etkeni Trichophyton ya da Epidermophyton türü mantarlardır. Daha ender görülen derialtı mantar hastalığı ge­nellikle kronikleşen, yakındaki organ ve kemiklerle başka dokulara da yayılabilen rahatsızlıklardır. Ağız boşluğunda aft lez­yonları ya da dölyolu enfeksiyonu biçimin­de yüzeysel olarak başlayan kandida en­feksiyonu daha sonra belirli hedef
organlara yerleşip, örneğin uzun süreli göz ya da böbrek iltihaplarına neden olabilir.

Sporotrikozda ise derialtında küçük kit­leler ile ağrılı yaralar görülür. Sistemik mantar hastalığı, sağlıklı insanlar ile bağı­şıklık sistemi bastırılmış hastalarda fırsatçı enfeksiyon olarak da görülebilir. Kripto­kokoz (*) ve histoplazmoz(*) gibi mantar hasfalıİdan özellikle solunum sistemini tu­tarlar.

Sistemik mantar hastalıklarında kullanı­lan antibiyotikler sağlıklı hücreleri de etki­lediğinden iyileştiricı etkileri sınırlıdır. Yü­zeysel mantar hastalığı tedavisinde Gri­seofulvin olumlu sonuç verir. Derialtı ve sistemik tutulma gösteren mantarların te­davisinde ise amfoterisin B ile flucytosine adlı ilaçlar etkilidir.

Pnömoni olarak da bilinen, mikroorganizma bulaşması sonucu oluşan hastalık.

 

Mantar Hastalığı Tedavisi

Mantar Hastalığı Tedavisi

Leave a comment
tr Turkish
X