Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Category

Genel Kültür

Mayo

Mayo, yüzerken giymek üzere yapılmış giysi. 19. yüzyıl ortalarında deniz kıyısında tatil yapmak moda olunca kullanılmaya başladı. İlk mayolar bedenin büyük bölü­münü örtüyordu. Kadınlar uzun don ve siyah çorap ile kısa kollu ve etekli…

Mayın

Mayın, askeri uygulamalarda personel, araç, tank ya da gemi tahrip etmek amacıyla kullanılan patlayıcı aygıt. Mayın Sualtı mayınları 19. yüzyılın ortalarından bu yana kullanıl­maktadır; kara mayınları ise bu tarihten yüzyıl sonra kara…

Mayalanma

Mayalanma, Fermantasyon; organik mad­delerde mikroorganizmalami etkisiyle bir dizi tepkimenin oluştuğu süreç. En az 10 bin yıldan beri bilinen bu süreç sırasında ortamda köpük oluştuğu için mayalanma terimi önceleri köpürme anlamında…

Martin verniği

Martin verniği, 18. yüzyılda yelpaze, enfiye kutusu gibi günlük eşyayla mobilyaların cilalanmasında kullanılan malzeme. Yeşil verniğe tunç ya da altın tozu katılarak yapılır ve bu yöntemi bulan Martin ailesinin adıyla anılır. Fransa' ya…

Mareşal

Mareşal, İngiltere, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, eski SSCB ve başka bazı ülkelerın ordularında en yüksek rütbe. Kökeni ilk Frank kralları döneminde atlara bakmakla görevli hizmetkarlar için kullanılan mares­cal' e dayanır. Ortaçağ…

Maraba

Maraba ya da miribe, Anado­lu'nun daha çok Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde büyük toprak sahiplerinin top­rağını belli bir pay karşılığında işleyen ortakçı. Toprak sahibi ile maraba arasında­ki anlaşma yasalara göre değil, yöresel örf ve…

Manzara

Manzara, peyzaj olarak da bilinen doğal görünümlerin betimlendiği resim türü. İlk örnekleri duvar resimlerinin yanı sıra ka­bartmalarda ve vazo resimlerinde de görülür. Manzara tarihsel gelişimi içinde başlı başı­na bir tema (ana tema)…

Manyeto

Manyeto, magnetik alanın sürekli mıknatıs­la sağlandığı, çıkış enerjisi çok küçük alter­natif akım elektrik üreteci. Daha çok uçak, deniz, traktör ve motoşiklet motoru gibi içten yanmalı motorlarda, ateşleme gerilimi elde edilmesi…

Mantıvar

Mantıvar, Anadolu ve Rumeli'de ilkba­harda, daha çok da Hıdrellez'de genç kızların ve kadınların baktığı fal. Bir örtü­nün altına ya da çömleğin içine konmuş eşyaları çekerek söylenen manilere göre yorumlar yapmaya dayanır. Anadolu ve…

Manşon

Manşon, kürk, kumaş ya da başka yumu­şak bir malzemeden, genellikle iki ucu açık bir silindir biçiminde yapılan, ellerin içine sokularak sıcak tutulmasına yarayan giyim eşyası. Önceleri elleri ısıtmanın yanı sıra para çantası işlevi de…

Mansıb

Mansıb, Osmanlı Devleti'n­de bir görevin fiili hizmet (kadrolu) olarak verilmesi. Aynı görevin kadrosuz ( onursal olarak) verilmesine paye denirdi. Mansıblar Tanzimat'a değin menasıb-ı il­miye, menasıb-ı seyfiye ve menasıb-ı kalemiye…

Mansabdar

Mansabdar, Hint-Türk İmparatorluğu bü­rokrasisinde hükümdar adına ülkeyi yöneten devlet görevlisi. Mansab­darlar hükümdar adına ülkeyi yönetir, or­dulara komuta ederlerdi. Çoğu soylu olmakla birlikte, elde ettikleri makam ve mülkler…

Mabeyn

Mabeyn, Os­manlı saray ve konaklarında haremle se­lamlık daireleri arasındaki bölüm. II. Mah­mud döneminde (1808-39) sarayların selam­lık dairelerine Mabeyn-i Hümayun denme­ye başlamıştır. İslam dininin kuralları nedeniyle konutlar­da…

M16 piyade tüfeği

M16 piyade tüfeği, 1967'de ABD Kara Kuvvetleri'nce standart silah olarak kulla­nılmaya başlayan saldın tüfeği. M16 piyade tüfeği, 0,30 kalibrelik daha ağır M-1 ve M14 piyade tüfeklerinin yerini almıştır. Gaz geri tepmeli olan M16'lar hem…

M1 piyade tüfeği

M1 piyade tüfeği, Garand Tüfeği olarak da bilinen, 1938'de ABD Kara Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlayan 0,30 kalib­relik, yarı otomatik, gaz geri tepmeli tüfek. M1 piyade tüfeğı Massachusetts'takı Springfield Silah Fabrikası'nda…

Lütit

Lütit, kara kökenli kayaçlardan türeyen, kil ya da mil parçacığı boyutlarındaki ( çapı 0,063 mm'den daha küçük) ince taneli tortul kayaçların ortak adı. İnce katmanlı lütitlere şeyl denir. Katmansız lütitlerin kil tanesi büyüklüğündeki…

Lüks

Lüks, Uluslararası Birimler Sistemi'nde (SI) aydınlatma birimi. Bır lüks (Latincede "ışık"), 1 lümenin, 1 m2'lik alan üzerine eşit biçimde dağılmasıyla sağlanan aydınlatma miktarı olarak tanımlanır. Bir lüks aynı zamanda, 1 mumluk nokta…

Luger tabancası

Luger tabancası, Alman yapımı yarı oto­matik tabanca. İlk kez 1900'de hem askeri, hem de ticari kullanım amacıyla üretildi. 7 ,65 ve 9 mm kalibreli olarak yapılan silahın kuyruk mekanizması oynak mafsallıydı ve kabzanın içine takılıp…