Kategori: Genel Kültür

Plimsol çizgisi

Plimsol çizgisi, yük gemilerinde, yükleme sınırını gösteren işaret. 1875’te Gemicilik alanındaki düzenlemeleriyle tanınan Samuel Plimsoll’un önerisi üzerine İngiliz Parlamentosu, her yük gemisinin gövdesine, alabileceği en …

Pleksiglas

Pleksiglas, polimetil metakrilatın ticari adı. Polimetil metakrilat çok sayıda basit metil metakrilat (monomer) molekülünün uzun zincirler oluşturacak biçimde birleşmesiyle meydana gelen yüksek molekül ağırlıklı yapay …

Plastik

Plastik, kalıba dökme, haddeleme ya da herhangi başka bir teknikle kolayca biçimlendirilebilen çok çeşitli yapay malzemelerin ortak adı. Plastik sözcüğü, “biçimlendirme” anlamındaki Yunanca plastikos sözcüğünden …

Planya

Planya, metal ya da ağaç malzemelerin kesilip işlenmesinde kullanılan makine. Metal malzemeler için kullanılan planyada iş parçası, kesici takımın altında ileri geri hareket etmekte olan …

Plantasyon

Plantasyon, tropik ya da astropik bölgelerde, niteliksiz ya da yarı nitelikli işçilerle tarım yapılan büyük çiftlik. Terimin ortaya çıkışı, Avrupalıların özellikle Yenidünya’yı sömürgeleştirmeleri sırasında, köle …

Piyan Bağı

Piyan bağı, iki sereni, iki halatı ya da aynı halatın iki parçasını üçüncü bir halatla ya da ıspavloyla birleştirmekte kullanılan bağ türü. Aynı halatın iki …

Piyade

Piyade, savaş alanında yaya çarpışan asker ya da asker sınıfı. Piyadenin geçmişi ilk düzenli savaşlara değin iner. İlk piyadelerin donanımı olan kılıç, ok ve mızrak …

Pitt Elması

Pitt Elması, Regent elması olarak ta bilinen, Fransız devletine ait olan ve Louvre’da sergilenen, 2018 itibariyle 48.500.000 £ değerinde olan 141.64 karat pırlanta. Dünyadaki en …

Pişmiş Toprak

pişmiş toprak, kilden yapılarak pişirilmiş eşya. Genel olarak, pişirildiğinde donuk koyu sarıdan kırmızıya kadar değişen bir renk alan, oldukça kaba ve gözenekli kilden yapılan ve …
Select Language