Lü Hou 48

Lü Hou

, Han hanedanının kurucusu, ilk imparatoru ’ nun karısı ve ilk kadın imparatoru (ö. 10 180, Çin).

Gao Zu’nun ölümü üzerine tahta küçük oğlu Hui Di (hd 10 195-188) çıktı. Oğlunun yaşının küçüklüğünden yararlanarak yöne­time egemen olan Lü, önemli görevlere kendi yakınlarını getirerek konumunu güç­lendirdi.

İmparator Hui Di’nin ölümü üzerine tahta bir başka çocuğu çıkardı. Yeni imparator kendisinden bağımsız davranmak isteyince onu hapse attırdı ve yerine gene bir çocuğun geçmesini sağladı. Lü’nün yönetimde, kendi yakınlarının çıkarlarını korumak için yaptığı değişiklikler, ölümünden sonra Gao Zu’ya bağlı saray görevlilerince yürürlükten kaldı­rıldı ve Lü’nün ailesinden gelenler öldürül­dü. Gao Zu’nun bir başka karısından olan hayattaki en büyük oğlu ’nin tahta çıkmasıyla imparatorluk yeniden Gao Zu’ nun ailesine geçti.

Çin klasik metinlerinin en eskisi kabul edilen bilgeliğin kitabı

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language