Ludmila

Ludmila, Bohemya’nın koruyucusu sayılan Slav azi­ze. Bohemya prensi Aziz Vaclav’ın (I. Vaclav) büyükannesidir.

Hıristiyanlığı kabul eden ilk Çek prensi Borivoj’un karısıydı. Kocasıyla birlikte, Sir­mium (bugün Sremska Mitrovica) başpisko­posu Aziz Methodios tarafından vaftiz edil­dikten sonra, Prag yakınlarında Bohemya’ nın ilk kilisesini yaptırdı, Borivoj’un ölü­münden sonra oğullan Ratislav’ın evlendiği Drahomira, Vaclav’ı dünyaya getirdi. Lud­mila, Ratislav ve Drahomfra’nın kendisine emanet ettiği torununu bir Hıristiyan olarak yetiştirdi. Ratislav’ın ölümünden sonra Bo­hemya ‘nın yönetimi Hıristiyanlığa karşı olanların eline geçti. Bunlar Ludmila’nın, Vaclav’ı hükümeti ele geçirip Hıristiyanlığı ayakta tutmaya yönlendirmesinden kaygı duyuyorlardı. Vaclav’ın yaklaşık 921 ‘de tahta çıkmasıyla, Ludmila’nın, özellikle na­ip sıfatıyla putperestlerin yanında yer alan Drahomira’yla ve öteki karşıtlarıyla ilişkile­ri daha da bozuldu. Ludmila ile Drahomira arasındaki çekişme Tetin Şatosu’na giren casusların Ludmila ‘yı boğarak öldürmesiyle sona erdi. Bu olay geleneksel olarak Drahomira ‘nın kışkırtmasına bağlanır.

Taouculuğun temel kaynağı olarak gösterilen, Nanhua’nın Sat Klasiği ile ünlü Filozof

 

Kısa zamanda Ludmila ‘yla ilgili çok sayıda efsane ortaya çıktı. Bunlardan en ünlüsü Christian adlı bir keşişin 10. yüzyılda Latin­ce yazdığı Vaclav ve Ludmila’nın yaşam öy­küsüdür.

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Ludlul bel nemeki

Next Article

Ludwig I

Related Posts