Lugaz 48

Lugaz

Lugaz, divan edebiyatında, herhangi bir nesnenin ya da varlığın özellikleri anlatılarak yazılan manzum bilmece.

15. yüzyılda Arap edebiyatından Türk edebiyatına girdi ve 18. yüzyılda en parlak dönemini yaşadı. ile birlikte çok kullanılan bu söz oyunu, çoğunlukla soru biçiminde düzenlenir. En önemli özelliği, içinde çözüme ilişkin ipuçları bulunmasıdır.

Daha çok aruz ölçüsüyle yazılmış ve divanların son bölümlerinde yer verilmiştir. Eğlendirici ve oyalayıcı lugazlar yanında, dinsel konulu didaktik lugazlar da yazılmıştır. Lugazlar, yazarlarının imzalarını taşıdığından, halk edebiyatı bilmecelerinden ayrılır. Ayrıca halk şiirine mal olmuş lugazlar ve bir şair tarafından lugazlaştırılmış anonim bilmeceler de vardır. Genellikle yalın bir dille yazılan bu söz oyunları yalnızca halk arasında değil, saray çevresinde de ilgi görmüştür.

Bütün lugazlar “Bir acayip nesne gördüm”, “Ol nedir kim?” ya da “?” gibi kalıp sözlerle başlar

Hermeneutike de denilen, felsefede, yorum ve açıklamanın yöntembilim ilkelerini inceleyen sistemin genel adı.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language