Lysimakhos 48

Lysimakhos

, Makedonyalı komutan, satrap ve kral. İs­kender’in (Büyük) imparatorluğu üzerinde hak iddia edenlerden (diadok) biri olarak, bölünmüş Makedonya İmparatorluğu’nun stratejik bölgelerinde yönetimi ele geçirmiştir (d. İÖ y. 355 -ö. İÖ 281).

Asya seferi sırasında İskender’in muhafızlarından biriydi. İskender’in ölümünden (İÖ. 323) sonra satraplıkların paylaştırılma­sının ardından Trakya’nın yöneticiliğine getirildi. Orada yerli halklarla yıllarca sa­vaşmak zorunda kaldığından İskender’in ardılları arasında imparatorluğun öteki böl­gelerinde süren çatışmalara uzun süre katıl­madı. Ama Anadolu’da egemenliğini kur­muş olan I. ’u ’nda (İÖ. 301) yenilgiye uğratarak Anadolu’nun büyük bir bölü­münü Avrupa’daki topraklarına kattı. Ma­kedonya’yı ele geçiren (İÖ. 294) Antigo­nos’un oğlu I. Demetrios Poliorketes’i İÖ. 285’te bölgeden sürmeyi başardı.

Yaşamının son döneminde Mısır kralı I. ’in kızı olan üçüncü karısı II. Arsinoe’nin entrikalarıyla uğraşmak zo­runda kaldı. Arsinoe kendi oğullarını tahtın varisi yapmak amacıyla kocasının en büyük oğlu olan Agathokles’i Suriye kralı I. Selev­kos’la birlikte bir komploya giriştiği iddia­sıyla idam ettirdi. Agathokles’in ölümünden sonra çıkan karışıklığı fırsat bilen Selevkos Anadolu’yu istila ederek Lidya’da Korupedion (Kurupedion) Çarpışması’nda (İÖ. 281) Lysimakhos’u öldürdü.

Yeni Zelanda’nın Polinezya kö­kenli yerli halkı

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language