Lysimakhos

Lysimakhos, İs­kender’in (Büyük) İmparatorluğu üzerinde hak iddia edenlerden (diadok) biri olarak, bölünmüş Makedonya İmparatorluğu’nun stratejik bölgelerinde yönetimi ele geçir­miş Makedonyallı komutan, satrap ve kral (d. İÖ y. 355 -ö. İÖ 281).

Asya seferi sırasında İskender’in muhafızlarından biriydi. İskender’in ölümünden (İÖ 323) sonra satraplıkların paylaştırılma­sının ardından Trakya’nın yöneticiliğine getirildi. Orada yerli halklarla yıllarca sa­vaşmak zorunda kaldığından İskender’in ardılları arasında imparatorluğun öteki böl­gelerinde süren çatışmalara uzun süre katıl­madı. Ama Anadolu’da egemenliğini kur­muş olan 1. Antigonos Monophthalmos’u İpsos Çarpışması’nda (İÖ 301) yenilgiye uğratarak Anadolu’nun büyük bir bölü­münü Avrupa’daki topraklarına kattı. Ma­kedonya’yı ele geçiren (İÖ 294) Antigo­nos’un oğlu 1. Demetrios Poliorketes’i İÖ. 285’te bölgeden sürmeyi başardı.

Bir Alman denizaltısı tarafından 7 Mayıs 1915’te batırılması ABD’nin I. Dünya Savaşı’na girmesine dolaylı yoldan etkide bulunan İngiliz yolcu gemisi

Yaşamının son döneminde Mısır kralı 1. Ptolemaios Soter’in kızı olan üçüncü karısı II. Arsinoe’nin entrikalarıyla uğraşmak zo­runda kaldı. Arsinoe kendi oğullarını tahtın varisi yapmak amacıyla kocasının en büyük oğlu olan Agathokles’i Suriye kralı I. Selev­kos’la birlikte bir komploya giriştiği iddia­sıyla idam ettirdi. Agathokles’in ölümünden sonra çıkan karışıklığı fırsat bilen Selevkos, Anadolu’yu istila ederek Lidya’da Korupedion (Kurupedion) Çarpışması’nda (İÖ.281)Lysimakhos’u öldürdü.

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Lysias

Next Article

Lysippos

Related Posts