Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Category

Tarih

Mayalar

Mayalar, Meksika'nın güneyi, Gua­temala ve Belize'nin kuzeyini oluşturan topraklarda hemen hemen kesintisiz bir alana yayılmış Mezo-Amerika (Meksika, Orta Amerika ve Batı Hint Adaları) Yerli­leri. Meksika ve Orta Amerika'daki İspan­yol…

Mart Yasaları

Mart Yasaları, Nisan Yasaları olarak da bilinen, 1848 Devrimleri sırasında Pozsony' de (bugün Bratislava), Macar Dieti'nce çıkarılan ve modern Macar devletinin teme­lini oluşturan yasalar. 24 Şubat 1848'deki Paris, 13 Mart 1848'deki…

Marslar

Marslar, İtalya'da, bugünkü L'Aquila yö­netim bölgesi içinde kalan Fucinus Gölünün doğu kıyısında yaşamış eski bir halk. Ro­malılara karşı yürütülen İtalik Savaşı'ndaki öncü rolleriyle tanınırlar. Adlarını kökeni Tanrı Mars'a dayanır.…

Marengo Çarpışması

Marengo Çarpışması, II. Koalisyon Sa­vaşları (1798-1802) sırasında Napoleon Bo­naparte'ın son anda kazandığı çarpışma (14 Haziran 1800). İtalya'nın kuzeyinde, Ales­sandria'nın yaklaşık 5 km güney doğusunda­ki Marengo Ovasında gerçekleşen…

Marche

Marche, Fransız Devrimi öncesinde, bu­günkü Creuse iliyle Indre'in küçük bir bölümünü ve Haute-Vienne'in kuzey kesi­minin büyük bölümünü içine alan il. Eski­den Limousin'in bir parçası olan yöre, 10. yüzyıl ortalarında Poitou'yu ve…

Marbury-Madison Davası

Marbury-Madison Davası, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ilk kez Kongre'nin çıkardığı bir yasayı anayasaya aykırı ilan ederek (24 Şubat 1803) yargı denetimi öğretisinin te­mellerini attığı dava. Dava öncesinde Yük­sek Mahkeme ile Başkan…

Marburg Tartışması

Marburg Tartışması, Alman ve İsviçreli Reformcular arasında 1-4 Ekim 1529'da Almanya'nın Marburg kentinde Komünyon üzerine yapılan tartışma. II. Speyer Meclisi'nin (Diet) (Nisan 1529) Reforma karşı aldığı çoğunluk kararına yanıt vermek…

Maraviler

Maraviler, Bantu dilleri konuşan dokuz halkın oluşturduğu grup. Yer yer ağaçlıklı Malavi çayırlarında ve Zambezi Irmağının aşağı çığırı boyunca yaşarlar. En büyük iki grup Çevalar ile Banyancalardır. Dönüşüm­lü tarıma dayanan…

Maravi İmparatorluğu

Maravi İmparatorluğu, Maravi Konfederasyonu olarak da bilinen, Afrika'nın güne­yinde yaklaşık 1480'de kurulmuş merkezi yönetim sistemi. Konfederasyonun üyeleri, günümüzde Malavi'nin orta ve güney ke­simlerini oluşturan yöreye kuzeyden…

Marathon Savaşı

Marathon Savaşı, Pers Savaşları (İÖ.490-449) sırasında, Attika'nın kuzeydoğu­sundaki Marathon Ovasında gerçekleşen çarpışma (İÖ. Eylül 490).  Öğleden akşama değin süren çarpışma sonunda Atinalılar Yunanistan'daki ilk Pers istilasını geri…

Marathalar

Marathalar, Mahrattalar olarak da bilinen, Hindistan nüfusunu oluşturan başlıca halklardan biri. Tarihte savaşçılıkları ve Hinduizme bağlılıklarıyla ün kazanmışlardır. Anayurtları olan bugün­kü Maharashtra eyaletinde Maratha dili…

Maratha savaşları

Maratha savaşları, İngilizler ile Maratha Konfederasyonu arasında çıkan ve konfede­rasyonun yıkılmasıyla sonuçlanan üç çarpış­ma (1775-82, 1803-05,. 1817-18). I. Maratha Savaşı, İngilizlerin, Pişva görevini üstlenmek isteyen Raghunath…

Maratha Konfederasyonu

Maratha Konfederasyonu, 18. yüzyılda, Batı Hindistan'da Şivaci tarafından kurul­muş olan Maharashtra Krallığı'nın, Babür­lülerin saldırılan sonucunda yıkılmasından sonra oluşturulan ittifak. Hint-Türk impara­toru Evrengzib'in ölümünden…

Maranaolar

Maranaolar, Filipinler'deki en büyük Müslüman kültür ve dil topluluğu. 1990'la­rın başlarında sayıları 840 bini bulan Ma­ranaolar, Güneydeki Mindanao Adasında yer alan Lanao del Sur ilindeki Lanao Gö­lünün çevresinde yaşarlar. Başlıca geçim…

Mapuçeler

Mapuçeler, Arokan dili konuşan Güney Amerika Yerlilerinin en kalabalık grubu. Bio-Bio Irmağının güneyinde, Şili'nin Mer­kez Vadisinde otururlar. Günümüzde ken­dilerine ayrılmış topraklarda yaşayan Ma­puçelerin nüfusu 250-300 bin…

Maoriler

Maoriler, Yeni Zelanda'nın Polinezya kö­kenli yerli halkı. Kendi sözlü geleneklerine göre, IS y. 1150'de başlayan göçlerle Yeni Zelanda'ya gelmişlerdir. Genellikle Tahi­ti olduğu düşünülen efsanevi Hawaiki' den gelen "büyük donanma"nın…

Maori Savaşları

Maori Savaşları, Yeni Zelanda'da Maori­ler ile İngiliz koloniciler arasında çıkan savaşlar (1860-72). Maorilerin topraklarının büyük bölümünü kaybetmesi ve toplumsal bir çöküntüye uğramasıyla sonuçlanmıştır. İngiltere'nin 1840'ta Yeni…
tr Turkish
X