Kategori: Tarih

Magna Carta

Magna Carta “Büyük Berat”, İngiltere kralı John’un 1215’te iç savaş tehdidi altında uyruklarına tanıdığı özgürlükleri içeren, 1216, 1217 ve 1229’te bazı değişikliklerle yeniden çıkarılan berat. …

Ribat-ı Şerif

Ribat-ı Şerif, İran’ın kuzeyinde, Meşhed ile Serahs kentleri arasında Büyük Selçuklu ribatı. Yapılış tarihinin 1114/15 olduğu sanılmaktadır. Sağır duvarları ve köşe kuleleriyle kale görünümünde kütlesel …

Resm

Resm, Osmanlı Devleti’nde tekalif-i örfiye ve avarız türünden vergi. (resim, çoğul resüm)Bir maliye terimi olarak Cumhuriyet döneminde de kullanılmıştır. Tanzimat’tan önce ülkenin her bölgesinde çoğu …

Zeamet

Zeamet, Osmanlı Devleti’nde yıllık geliri 20 / 100 bin akçe arasında kabul edilen ve askeri görevler karşılığı verilen orta boy dirlik. Yıllık geliri 50 bin …

Zaptiye Nezareti

Zaptiye Nezareti, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde kolluk işlerini yöneten bakanlık. 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra ordu ve güvenlik alanlarında köklü yeniliklere gidilirken taşrada yerel zaptiye …

Zaptiye

Zaptiye, Osmanlı Devleti’nde kolluk örgütü ve görevlisine verilen ad. İstanbul’da ve eyaletlerde kolluk hizmetleri kapıkulu askerleri, beylerbeyi ve sancakbeylerinin buyruğundaki yerel örgütlerce yerine getirilirdi. 1826’da …

Zenta Savaşı

Zenta Savaşı, Senta savaşı olarak da bilinir, Osmanlı ve Avusturya orduları arasında, Tisza Irmağı kıyısındaki Zenta’da (bugün Senta) yapılan ve Osmanlıların bozguna uğramasıyla sonuçlanan savaş …

Zenci Ayaklanması

Zenci Ayaklanması, Siyah kölelerin Abbasi yönetimine karşı giriştiği ayaklanma (868-883). Basralı toprak sahipleri Basra’nın doğusundaki bataklıkları kurutmak için Doğu Afrika’dan birkaç bin Siyah getirtmişlerdi. Çoğu …

Ziggurat

Ziggurat, Mezapotamya’ya özgü bir terimdir, Tanrıdağı anlamındadır. İÖ y. 2200’den İÖ 500’e değin Mezopotamya kentlerinde yapılmış basamaklı piramit biçiminde tapınak kulesi. Tuğladan yapılan ve iç …
Select Language